سـامـانـه دلـتـا

به لطف خدا و تلاش تیم فنی پارت سازه و آماده سازی الگوریتم های خودکار طراحی سازه با میراگر، سامانه دلتا بر روی درگاه اینترنتی شرکت پارت سازه قرار گرفت.

سامانه دلتا این امکان را برای کارفرمایان و مهندسین از سراسر کشور فراهم می آورد که با بارگذاری فایل طراحی سازه پروژه خود (فایل خروجی نرم افزار ایتبس)، در کمتر از یک روز، فایل نقشه های اتوکد اجرایی سازه با میراگر و نیز مقایسه ای بین وضع موجود سازه و وضع ارتقاء یافته سازه همراه با میراگر دریافت نمایند. گزارش ارسالی شامل دو بخش فنی (بهبود پارامترهای عملکرد سازه در برابر زلزله) و مالی(کاهش هزینه های ساخت اسکلت سازه) خواهد بود.

الگوریتم های سامانه دلتا، سازه دریافت شده را به طور دقیق بر اساس آیین نامه ASCE/SEI7 – 10 آمریکا و نشریه 766 -1397  ایران (مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشور) با میراگرها طراحی می کند. لازم به ذکر است گزارش مالی بر اساس متره دقیق از نقشه های اجرایی پروژه تهیه می شود.

فرایند کارکرد سامانه دلتا

نمونه ای از گزارشات ارسال شده توسط سامانه

نمونه گزارش یک
نمونه گزارش دو

سامانه دلتا در یک نگاه

ثبت پروژه و بارگذاری
دریافت کد رهگیری
دریافت گزارش پروژه