سـامـانـه دلـتـا

سامانه دلتا این امکان را برای کارفرمایان و مهندسین از سراسر کشور فراهم می آورد که با بارگذاری فایل طراحی سازه پروژه خود (فایل خروجی نرم افزار ایتبس)، در کمتر از 48 ساعت، فایل طراحی سازه با میراگر، بخشی از نقشه های اتوکد اجرایی و نیز مقایسه ای بین وضع موجود سازه و وضع ارتقاء یافته سازه همراه با میراگر دریافت نمایند. گزارش مقایسه ای شامل بخش فنی (بهبود پارامترهای عملکرد سازه در برابر زلزله) و بخش مالی(کاهش هزینه های ساخت اسکلت سازه) خواهد بود.

الگوریتم های سامانه دلتا، سازه دریافت شده را به طور دقیق بر اساس آیین نامه ASCE/SEI7 – 10 آمریکا و نشریه 766 -1397  ایران (مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشور) با میراگرها طراحی می کند. لازم به ذکر است گزارش مالی بر اساس متره دقیق از نقشه های اجرایی پروژه تهیه می شود.

چه طور میتوانم "همکار دلتا" شوم!

فرایند کارکرد سامانه دلتا

نمونه ای از گزارشات ارسال شده توسط سامانه

نمونه گزارش یک
نمونه گزارش دو

سامانه دلتا در یک نگاه

ثبت پروژه و بارگذاری
دریافت کد رهگیری
دریافت گزارش پروژه